Projektit

Projektit

 

Rotary on palvelujärjestö. Toimimme tunnuslauseemme Palvelu itsekkyyden edelle (Service above self) mukaisesti paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen humanitäärinen palvelumme toteutuu Rotarysäätiömme koordinoimana ja hyväksyttyjen kumppaneiden kanssa.

Vesireppuprojekti.

Kuopio-Veljmies Rotaryklubi ry osallistui valtakunnalliseen Rotarien Vesireppu-projektiin (https://www.vesireppu.com/) vuonna 2022. Keväällä 2022 jaettiin vesireput kohdekouluille ja käytiin läpi reppujen sisältö biologian opettajien kamssa. Elokuussa opettajat harjoittelivat vesianalyysien tekoa Pilpan majalla. Syyskuussa opettajat järjestivät vesinäytteiden oton ja analysoinnin samanaikaisesti valituilla kohdekouluilla.

Teknisen osaamisen lisäksi tavoitteena on tuoda esille veden merkitystä elämässämme, tässä tapauksessa erityisesti Kallaveden tilaa ja miten itse siihen vaikutamme. Ylä-asteen oppilaille tarkoitetun Vesireppu- projektin tavoite on myös antaa nuorille luontokokemuksia ja yhdessä tekemisen iloa. Harjoittelemassa veden laadun mittaamista opitaan samalla myös tunnistamaan tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat perusasiat. Projektiin on osallistunut kolme koulua; Neulamäen koulu, Kuopion kristillinen koulu ja Vehmersalmen koulu. Yhteistyötä näiden koulujen kanssa jatketaan kaudella 2023-2024 järjestämällä mm. yhteisiä keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäynti  UEF /Savonian vesilaboratorioon ja mahdollisesti asiantuntijaluennoitsijoita puhtaan veden merkityksestä.

Vesireppujen jako biologian opettajille Neulamäen koululla

Opettajat harjoittelivat näytteiden ottoa Kallaveden rannalla. Mukana myös Kuopion Luonnonystävien yhdistys. 

Joulukuusiprojekti.

Joulukuusiprojekti on Kuopion rotaryklubien yhteisprojekti. Siinä kerätään joulun 2023 jälkeen kuopiolaisilta käytettyjä joulukuusia varastoon.Varasto sijoitetaan paikkaan, jonne perheet voivat tuoda kuuset omin voimin. Jäiden sulettua toukokuussa vuokrataan lautta, jolla kuuset kuljetetaan Kallavedelle. Kuusiin kiinnitetään kaksi reikätiiltä painoiksi, ja ne upotetaan muutaman metrin syvyyteen. Tällaiset turot toimivat erinomaisina kalojen kutupaikkoina ja ne voivat moninkertaistaa poikasten tuotannon ja toimia suojana niille. Ne myös keräävät vedestä epäpuhtauksia ja parantavat siten veden laatua. Projekti pyritään yhdistämään Vesireppuprojektiin, jolloin koululaiset mittavat veden laatua turojen läheisyydestä.

 

Share This